Over

Over …

Genieten van muziek! Dat staat centraal in de lessen van Muziekjuf Maria. Deze lessen worden gegeven door Maria Oosterom. In 2018 heeft Maria haar muziek op schoot diploma gehaald bij de stichting Muziek met het jonge kind. Daarnaast is Maria werkzaam in het basisonderwijs.

Muziekjuf Maria richt zich op de leeftijdscategorie van 0-4 en biedt zowel muziek op schootlessen aan particulieren als aan instanties. De eerste groep betreft de ouder-kindcursus ». Hierbij genieten (groot)ouder en (klein)kind in groepsverband van muzieklessen. De tweede groep betreft muzieklessen op locatie », denk hierbij aan kinderdagverblijven of peuterspeelzalen. De kinderen op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal volgen samen met hun leidsters in groepsverband muzieklessen.

Muziekjuf Maria biedt muzieklessen voor baby’s, dreumesen en peuters.  Elke doelgroep wordt op een eigen wijze benaderd. Hieronder vindt u informatie over muzieklessen voor de verschillende doelgroepen.

...
Babymuziek

De babylessen zijn bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 maanden. In deze lessen wordt de baby uitgedaagd om klanken en bewegingen te maken door het gebruik van wiegeliedjes en schootspelletjes. De baby leert spelenderwijs de eigen stem ontdekken door het imiteren van allerlei klanken. Daarnaast ontdekt de baby dat het zelf klanken kan produceren door het gebruik van o.a. schudeitjes en bellenbandjes.

...
Dreumesmuziek

De dreumeslessen zijn bestemd voor kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar. De dreumes geniet van het imiteren van geluiden en het in beweging zijn. In de dreumeslessen wordt daarom gebruik gemaakt van geluidsspelletjes en bewegingsactiviteiten. Daarnaast worden liedjes uit de babyperiode ingezet om motorische activiteit uit te lokken en de dreumes te activeren zijn stem te gebruiken.

...
Peutermuziek 

De peuterlessen zijn bestemd voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in jongste peuters en oudste peuters. Jongste peuters kunnen eenvoudige liedjes al zelfstandig zingen. De oudste peuters houden van uitdaging, maar vinden het ook heerlijk om bekende liedjes te herhalen. Deze uitdaging wordt hun geboden door het zingen van moeilijkere liedjes en uitdagende motorische en cognitieve opdrachten. Peuters houden van beweging. Daarnaast is beweging een middel om nieuwe liedjes te leren en een nieuwe activiteit te leren kennen en begrijpen. Zo zijn speelliedjes en kringspelletjes typische peuteractiviteiten die ingezet worden in de muziekles.